header image
25 januari 2018

Roosendaal: Smart Retail City

Roosendaal wordt een ‘Smart Retail City’ en gaat digitale technologie toepassen op het gebied van retail in de binnenstad. In de periode 2018-2022 worden de drie concrete initiatieven verder uitgewerkt, waaronder de lancering van het loyalty-programma.

De belangrijkste doelstelling van Smart Retail City is het versterken van de binding tussen de bezoekers en de ondernemers van de binnenstad. Gezamenlijk proberen we bezoekers van Roosendaal te bewegen tot een herhaald en meer frequent bezoek aan de stad. En om de verblijfsduur in Roosendaal te verlengen.

Smart Retail City
Smart Retail City (ook wel Smart City genoemd) gaat verder dan alleen winkelen. Het gaat om de integratie van online en offline op het gebied van winkelen. Hiermee speelt Roosendaal in op de opkomst van het digitale tijdperk, de smartphone en de daarmee gepaard gaande veranderingen in consumentengedrag. Daarom worden in de periode 2018-2022 drie concrete initiatieven, verder uitgewerkt:

  • Lancering van een loyalty-programma
  • Doorontwikkeling van Roosendaal24
  • Aanleg van wifi in de binnenstad

Loyalty
Met een loyaliteitsprogramma wordt een betere klantenbinding met de Binnenstad gestimuleerd. Het is een bonussysteem waarbij een aankoop in de binnenstad wordt beloond, zodat de consument later bij dezelfde winkelier of juist elders in de binnenstad deze bonus kan gebruiken. Denk daarbij aan spaarsysteem voor bijvoorbeeld een kopje koffie elders in de binnenstad of een (deels) gratis uitrijkaart voor de parkeergarage. Loyalty is een systeem waarin ondernemers een primaire rol hebben en waarbij de gemeente Roosendaal een meer faciliterende rol heeft. Om die reden wordt voor de loyalty activiteiten een aparte BV opgericht.

Roosendaal24
Online winkelen en offline shoppen in de stad worden al langer via Roosendaal24 samengebracht. Met het toepassen en ontwerpen van digitale technologie worden bewoners, bezoekers en consumenten gemak en service geboden.

Wifi
Gratis internet voor bezoekers is op zich geen maatgevend en onderscheidend onderdeel van een moderne binnenstad. Een goede infrastructuur om de klant op allerlei manieren te koppelen aan het aanbod (evenementen en locaties) is daarentegen wel een onderscheidend onderdeel voor een gastvrije, moderne binnenstad. De mogelijkheden hiervan worden momenteel nader in kaart gebracht.

Gezamenlijk
Winkeliers, horeca, vastgoedeigenaren, bewoners en gemeente trekken samen op om een Slimmere binnenstad te ontwikkelen. Daarbij is de intentie zeer nadrukkelijk om samen te investeren in de drie initiatieven. De provincie Noord-Brabant is zeer enthousiast over de inhoudelijke aanpak en de samenwerking en is gevraagd om financieel bij te dragen. De financiële bijdrage is bedoeld om tot initiatieven en samenwerkingsvormen te komen waarvan ook elders in de provincie geleerd kan worden. Over het voorstel neemt de gemeenteraad binnenkort een besluit.

Lees meer over Smart City.