Smart City

‘Smart City’: door middel van technische mogelijkheden en het verbinden van data wordt Roosendaal als ‘Slimme Stad’ extra aantrekkelijk voor de consument en bewoners. Technologie is vaak de aanjager van verandering. Met Smart City bekijken we hoe de technologie in de binnenstad duurzaam ingezet kan worden, met een nadruk op de toepassing ervan. Bij Smart City (ook wel Smart Retail City genoemd) trekken ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente gezamenlijk op.

De aanpak en transformatie van de binnenstad biedt Roosendaal de unieke gelegenheid om zich als eerste stad in Nederland als Smart City te positioneren, de stad wordt een proeftuin voor toegepaste technologie. Smart City biedt mogelijkheden op het gebied van veiligheid, stadsonderhoud, parkeren, én retail.  Zo kan online winkelen geïntegreerd worden met offline shoppen.  Roosendaal speelt daarmee in op de uitgebreide mogelijkheden van de smartphone en veranderingen in het gedrag van de consument en bezoeker.

Hart voor de Binnenstad is bezig met het onderzoek naar en de uitwerking van een aantal bestaande en toekomstige initiatieven (zie hieronder) en de onderlinge verbinding daarvan. Er wordt geïnventariseerd wat er nodig is en hoe het draagvlak het beste ontwikkeld kan worden.

Het schema geeft een overzicht van de verschillende elementen van Smart Retail City weer (pdf).

Loyalty-programma
Met een loyaliteitsprogramma wordt een betere klantenbinding met de binnenstad gestimuleerd. Het loyalty-programma is een systeem waarbij een aankoop in de binnenstad wordt beloond zodat de consument later bij dezelfde winkelier of juist elders in de binnenstad deze bonus kan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan spaarsysteem voor een kopje koffie in de binnenstad of een (deels) gratis uitrijkaart voor de parkeergarage. Loyalty is een systeem waarin ondernemers een primaire rol hebben en waarbij de gemeente Roosendaal een meer faciliterende rol heeft. Om die reden wordt voor de loyalty-activiteiten een aparte BV opgericht. Hart voor de Binnenstad onderzoekt samen met de ondernemers de mogelijkheden voor het loyalty-programma.

Zo gingen de ondernemers bijvoorbeeld op werkbezoek om de kansen van een loyalty-programma te onderzoeken.

Roosendaal24 & Chainels
Roosendaal24 en Chainels zijn twee bestaande online platforms die aan elkaar gekoppeld zijn. Roosendaal24 richt zich met social media en e-mail op consumenten die zo de hoogte blijven van nieuws en aanbiedingen van de aangesloten winkels en restaurants. Chainels is een communicatieplatform voor winkeliers, horeca-ondernemers en ambtenaren. Winkeliers kunnen hun informatie op een plek actueel houden. De voor de consument relevante informatie van de ondernemer verschijnt ook op Roosendaal24.

De betrokken partijen kunnen binnen de veilige omgeving van Chainels ook met elkaar communiceren, kan de politie melding doen over bijvoorbeeld inbraakpreventie en kan de gemeente aankondigingen plaatsen over werkzaamheden.

Living Lab Roosendaal
Living Lab Roosendaal (LLR) is een platform waarop nieuwe Smart Retail City concepten in de stadsomgeving getest kunnen worden met behulp van sensoren, koppelingen, applicaties en visualisaties. Het platform is sinds 1 november 2017 live. Uniek aan Living Lab Roosendaal is dat het open en toegankelijk is voor iedereen. Het LLR is een broedplaats voor ontwikkelaars, kundige hobbyisten en bedrijven die een idee willen ontwikkelen of testen in Roosendaal.

Wat gaat LLR doen?
– Met de geluidssensoren kan bij een calamiteit het licht van de slimme lantarenpalen veranderen van kleur naar wit voor de sociale veiligheid. Living Lab wil onderzoeken of er een link kan worden gemaakt met de meldkamer van de politie of andere handhavers.
– LLR wil onderzoeken en testen of op basis van de ontvangen data van de geluidssensoren de slimme lantarenpalen met aanpassing van het licht kunnen reageren op de beleving of aanwezigheid van mensen op de Nieuwe Markt.
– Met de sensoren in de prullenbak wil LLR onderzoeken of ophaalroutes afgestemd kunnen worden op de behoefte. Is een prullenbak vol? Dan geeft de sensor een signaal door en wordt de bak geleegd.
– Ook wil LLR de luchtkwaliteit van de binnenstad meten en onderzoeken of de aanpassing van de Centrumring invloed heeft op die luchtkwaliteit.

Stadswifi
De gemeente Roosendaal wil gratis Wifi realiseren voor iedereen in de binnenstad. Dit is enerzijds een extra service voor de consument en kan een reden zijn voor de consument om een bepaald gebied wel of niet te bezoeken of om langer te blijven. Anderzijds biedt het de stakeholders inzicht in de hoeveelheid bezoekers, hun verblijfstermijn, routes en aankopen. Deze informatie kan inzicht geven in het effect van acties, aanbiedingen en nieuwe initiatieven.

Hart voor de Binnenstad onderzoekt wat er nodig is om Stadswifi te realiseren.

LoRa
LoRa is de benaming voor een telecomnetwerk. Met LoRa kunnen allerlei dingen met het internet praten zonder gebruik te hoeven maken van 3G of Wi-Fi. LoRa staat voor long range en is bedoeld voor apparatuur die niet constant een internetverbinding nodig heeft, maar wel af en toe wat data moet doorgeven. Het is uitermate geschikt om data uit te wisselen tussen bijvoorbeeld verschillende objecten, zoals bushokjes, prullenbakken en lantaarnpalen. Een sensor op een prullenbak kan bijvoorbeeld aangeven wanneer deze vol is.

LoRa kan ook ingezet worden voor crowd control: door het registreren van beelden hoe druk het ergens is kan daarop geanticipeerd worden.

De lantarenpalen van de Nieuwe Markt werken al volgens het LoRa-principe, met de dynamische verlichting kan de visuele beleving aangepast worden aan een situatie of evenement. Deze ‘slimme’ lantarenpalen komen ook op de nieuwe Centrumring. LoRa kan bijdragen aan een schone, hele en veilige binnenstad.

Hart voor de Binnenstad experimenteert met de virtuele infrastructuur om voorzieningen volgens LoRa te verbinden.

Drop-off punt
Hart voor de Binnenstad onderzoekt de mogelijkheid van een drop-off punt. Dit is een plek buiten de binnenstad waar verschillende leveranciers hun lading kunnen afgeven. Vervolgens kan een hele winkelstraat in een keer vanuit hier bevoorraad worden. Dit scheelt extra bevoorradingsverkeer in de binnenstad.