Werkagenda

In de binnenstad van Roosendaal werken gemeente, vastgoedeigenaren, ondernemers, bewoners, cultuurorganisaties en citymarketing samen onder de naam ‘Hart voor de Binnenstad’. Samen maken ze de binnenstad beter, mooier en aantrekkelijker!

Hart voor de Binnenstad omvat een brede aanpak. In de werkagenda Roosendaal Binnenstad van 2022 zijn onderstaande thema’s  opgenomen:

Stedelijke transformatie   

Samen creëren we een aantrekkelijke compacte binnenstad waarin het prettig ondernemen, wonen, werken en recreëren is. Door onder andere het concentreren van winkelfuncties en horeca in het kernwinkelgebied en de transformatie naar wonen en werken daarbuiten faciliteren.

Vergroening en klimaatadaptatie    

De ambitie is om met elkaar te komen tot een binnenstad die beter in staat is om de klimaateffecten op te vangen door de gebouwde omgeving. Een stad die groeier is en waarvan de openbare ruimte door de bezoeker en bewoners hoog wordt gewaardeerd.

Gastvrijheid, bereikbaarheid en routing   

In de binnenstad voelen alle gebruikers zich welkom. De binnenstad is goed en laagdrempelig bereikbaar met alle vervoersmodaliteiten met voldoende stallingsaanbod. Bezoekers kunnen eenvoudig hun weg vinden.

Beleving door cultuur       

Het vergroten van de aantrekkingskracht van de binnenstad door het versterken van culturele waarde en culturele organisaties voor bezoekers van de binnenstad met een ander bezoekmotief.

ROOS24         

De binnenstad van Roosendaal heeft een toonaangevend loyaliteitsprogramma dat gebruik maakt van de meest actuele technieken waarbij zowel ondernemers, als consumenten, meerwaarde ervaren in het participeren. De ambitie is om dit programma te blijven ontwikkelen zodat bezoekers kennis kunnen nemen van de (verborgen) waarden van de stad.

Zero-emissie stadslogistiek                

Een slimme en milieuvriendelijke distributie en routing draagt bij aan een gezonde, rustige en gastvrije binnenstad wat het wooncomfort en de belevingswaarde verhoogt.
In navolging van het Klimaatakkoord vanuit de Rijksoverheid is het streven in Roosendaal om de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof zoveel mogelijk te reduceren.

De binnenstad van Roosendaal wordt Zero-emissie bevoorraad, waarbij wij aansluiten bij de ontwikkelingen vanuit de Rijksoverheid.

Marketing en citydressing  

De binnenstad van Roosendaal, integraal onderdeel van de stad Roosendaal, krijgt een herkenbaar en aantrekkelijke profiel voor de huidige en toekomstige doelgroepen. Het bezoek aan de stad wordt veraangenaamd door de verzorgde uniforme aankleding en uitstraling van de binnenstad.

Organisatie    

Een efficiënte, flexibele en slagvaardige organisatie die partijen verbindt ondersteunt en ontzorgt. Gekoppeld aan de gezamenlijke ambities en de actualiteit.

Werkagenda Roosendaal Binnenstad 2023