Plan

In 2014 heeft het gemeentebestuur de visie ‘Roosendaal gezonde stad’ van Riek Bakker aangenomen. Het binnenstadsbestuur en de binnenstadsdirectie geven sinds 2015  invulling aan deze visie. Uniek daarbij is de intensieve samenwerking tussen de gemeente, vastgoedeigenaren, ondernemers, bewoners, cultuurorganisaties en citymarketing. Doordat deze partijen gezamenlijke optrekken is het mogelijk om daadwerkelijk een ontwikkeling op gang te brengen.

Samen willen we de positie van de binnenstad van Roosendaal versterken als laagdrempelig, hoogwaardig  en compact centrum voor de stad en de regio. Dit doen we door te investeren in een sterk consumentengericht aanbod, sfeer en uitstraling. De binnenstad is een fantastische plek om te wonen, te werken en te recreëren.

Plan Riek Bakker