Plan

In 2014 heeft het gemeentebestuur de visie ‘Roosendaal gezonde stad’ van Riek Bakker aangenomen. Het binnenstadsbestuur en ‘Smart City Roosendaal BV’ hebben sinds 2015  invulling aan deze visie gegeven. Uniek daarbij is de intensieve samenwerking tussen de gemeente, vastgoedeigenaren, ondernemers, bewoners, cultuurorganisaties en citymarketing. Doordat deze partijen gezamenlijke optrekken is het mogelijk om daadwerkelijk een ontwikkeling op gang te brengen.

Vanaf 2021 is het binnenstadsbestuur geïntegreerd met ‘Smart City Roosendaal BV’ en gaan zij samen verder als ‘Roosendaal Binnenstad BV’. Hiervoor is de ‘Meerjarenvisie Roosendaal Binnenstad 2023-2026’ opgesteld. In deze meerjarenvisie zijn de ambitie en doelstellingen van de samenwerking geduid. De samenwerkende partijen bepalen de strategie en Bureau Binnenstad stuurt op tactisch niveau en voert uit.

Op basis van thema’s wordt aangegeven wat de rol is van de diverse partijen om gezamenlijk de positie van de binnenstad van Roosendaal te versterken als laagdrempelig, hoogwaardig  en compact centrum voor de stad en de regio. Dit doen we door te investeren in een sterk consumentengericht aanbod, sfeer en uitstraling. De binnenstad is een fantastische plek om te wonen, te werken en te recreëren.

Plan Riek Bakker

Meerjarenvisie Roosendaal Binnenstad 2023-2026