Organisatie

Roosendaal Binnenstad BV bestaat uit het bestuur en de Raad van Commissarissen.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van plannen, zoals op deze website omschreven, en bestaat uit Ad Dekkers en Saskia Nieuwesteeg. Het bestuur heeft als rol om de plannen vanuit de verschillende partijen, verwoord in de Meerjarenvisie 2023-2026 en per jaar uitgewerkt in de werkagenda Roosendaal Binnenstad, zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en te adviseren.

Het bestuur is ook initiator, draagt ideeën aan en neemt het voortouw bij het uitwerken hiervan. De contactgegevens van het bestuur zijn:

Ad Dekkers
ad@binnenstadroosendaal.nl

Saskia Nieuwesteeg
saskia@binnenstadroosendaal.nl

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

Commissarissen:

Endrik Witjes – Franchiser HEMA – bestuurslid Vereniging Vastgoedeigenaren
Corné Veraart – manager Hotel Tongerlo – bestuurslid/penningmeester Koninklijke Horeca Nederland Roosendaal
Jan van Pul – voorzitter Stichting Promotie Winkelstad Roosendaal
Sanneke Vermeulen – wethouder Binnenstad gemeente Roosendaal

Afgevaardigden:

Jan Hein Sloesen – directeur-bestuurder Cultuurcluster Roosendaal
Sandra Versteegen – directeur Roosendaal Citymarketing
Cor Verbogt – namens Bewoners Platform Centrum Roosendaal
Rolf Timmers – voorzitter Collectief Roosendaal

Collectief Roosendaal & Ondernemersfonds

Collectief Roosendaal is de vereniging voor alle ondernemers van de binnenstad. Het Collectief heeft als doel om Roosendaal op de kaart te zetten als dé winkelstad van West-Brabant en het versterken van de economische positie van het centrum.

Collectief Roosendaal vormt samen met de gemeente Roosendaal het Ondernemersfonds. Via dit fonds wordt door beide partijen de financiële bijdrage geleverd aan het bestuur van de binnenstad.

Vereniging van Vastgoedeigenaren

De drie grote vastgoedpartijen Metterwoon, Wereldhave, Syntrus Achmea vormen samen met lokale vastgoedpartijen het bestuur van de Vereniging van Vastgoedeigenaren.

Het doel van de vereniging is om meer draagvlak te creëren en  gezamenlijk op te trekken op het gebied van positionering, branding, marktonderzoek en monitoring om het profiel van de binnenstad te versterken. Het lid van de vastgoedeigenaren in het binnenstadsbestuur is een gekozen vertegenwoordiger en spreekt namens alle vastgoedeigenaren.

Bureau Binnenstad

Bureau Binnenstad stuurt aan op en geeft op onderdelen uitvoering aan de werkagenda binnenstad Roosendaal. Het Bureau wordt aangestuurd door Ad Dekkers en Saskia Nieuwesteeg. Het team bestaat uit drie zelfstandige adviseurs:

  • Olav Posthumus: Facilitair Manager
  • Sylvia Maas: Marketing & Communicatie
  • Annelies van der Ham: Office Manager

Voor vragen of meer informatie over Bureau Binnenstad kun je een e-mail sturen naar info@binnenstadroosendaal.nl.

Organisatiestructuur Binnenstad