header image
25 oktober 2017

Centrumring: start 4e fase

De aanleg van de centrumring ligt op schema. Op 30 oktober starten de werkzaamheden voor de vierde fase van de nieuwe centrumring van Roosendaal: De Burgemeester Prinsensingel.

Er wordt nog hard gewerkt aan de Kloosterstraat, waaronder het fietspad. Op 30 oktober starten de werkzaamheden aan Burgemeester Prinsensingel. Het wegvak dat tussen de Kloosterstraat en de Molenstraat ligt, gaat dan op de schop. Dat weggedeelte wordt daarom volledig afgesloten. De omwonenden en ondernemers zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. De planning is om de werkzaamheden nog voor de feestdagen af te ronden, zodat er tijdens de feestdagen zo min mogelijk overlast is. Begin 2018 worden de werkzaamheden aan de Burgemeester Prinsensingel verderop, richting de Dunantstraat hervat.

Verkeersveiligheid

De belangrijkste verandering is dat op de gehele route van de nieuwe centrumring de dubbele rijbaan komt te vervallen. Er wordt eenrichtingverkeer ingesteld om het verkeer beter te geleiden. Daarnaast wordt er een lint van groenvoorzieningen langs de centrumring gecreëerd. Aan de ‘binnenzijde’, de kant van de binnenstad komt een vrij liggend fietspad te liggen. Dit komt de verkeersveiligheid van fietsers ten goede. Tijdens de werkzaamheden wordt ook de openbare straatverlichting aangepast en worden er mantelbuizen in de grond gelegd ter voorbereiding op Smart City en andere innovatieve ontwikkelingen.

Overlast

Om overlast zoveel mogelijk tegen te gaan, wordt het werk gefaseerd uitgevoerd. Dat duurt in tijd wel iets langer, maar op die manier wordt de binnenstad zo efficiënt en praktisch mogelijk bereikbaar gehouden. Er komen tijdelijke verkeersmaatregelen om de weggebruikers in goede banen te leiden en te verwijzen naar eventuele omleidingsroutes.

Bereikbaarheid

Prioriteit bij het hele project is dat de bewoners, ondernemers en de parkeergarages goed bereikbaar blijven. Naar verwachting is onze nieuwe centrumring na de zomer van 2018 helemaal klaar. De actuele planning en bijbehorende omleidingsroute zijn te vinden op https://live.andes.nl/roosendaal.

De nieuwe centrumring wordt (grotendeels) eenrichtingsverkeer met meer ruimte voor fietsers, voetgangers én groen. Het wordt een herkenbare, compacte ring rond het centrum: ‘de strik om de binnenstad’.