Centrumring

De Centrumring is een verkeersroute om het centrum van de binnenstad. De Centrumring is in 2018 en 2019 opnieuw ingericht waarmee de binnenstad van Roosendaal fysiek wordt gemarkeerd: een ‘strik om de binnenstad’.

De Centrumring is grotendeels éénrichtingsverkeer voor auto’s. Hierdoor is er ruimte ontstaan voor een fietspad in twee richtingen, brede trottoirs voor voetgangers en een doorlopende groenstrook. De herkenbaarheid en bereikbaarheid van de compacte binnenstad is hierdoor verbeterd.

Voor het deel met inrichtingsverkeer geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur voor auto’s. Hier is de rijrichting linksom. Bezoekers aan de binnenstad worden via de parkeerroute op een natuurlijke manier naar de parkeergarages en parkeerterreinen in het centrum geleid.