Centrumring

De Centrumring is een verkeersroute om het centrum van de binnenstad. Met de nieuwe Centrumring wordt de binnenstad van Roosendaal fysiek gemarkeerd: een ‘strik om de binnenstad’.

Om overlast zoveel mogelijk tegen te gaan, wordt het werk gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden stellen we tijdelijke verkeersmaatregelen in om het verkeer zo goed mogelijk door te laten stromen. De Centrumring wordt grotendeels éénrichtingsverkeer voor auto’s. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een fietspad in twee richtingen, brede trottoirs voor voetgangers en een doorlopende groenstrook. Op die manier wordt de herkenbaarheid en bereikbaarheid van de compacte binnenstad verbeterd. Voor het deel met inrichtingsverkeer geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur voor auto’s. Hier is de rijrichting linksom. Bezoekers van de stad worden via deze parkeerroute op een natuurlijke manier naar de parkeergarages en parkeerterreinen in het centrum geleid.

Tijdens de werkzaamheden wordt ook de openbare straatverlichting aangepast en worden er mantelbuizen in de grond gelegd ter voorbereiding op Smart City en andere innovatieve ontwikkelingen.

De werkzaamheden aan de Centrumring starten op 22 mei 2017 en eindigen eind 2018.

Kijk op www.roosendaal.nl/werkzaamheden voor de actuele planning van alle werkzaamheden in Roosendaal en de bijbehorende omleidingsroutes.