header image
19 juni 2019

Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden 2019

Goudappel Coffeng BV heeft op 4 juni de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden 2019 gepubliceerd. In de Vitaliteitsbenchmark meten ze hoe de 100 grootste centrumgebieden van Nederland ervoor staan. Zij baseren zich daarbij op 20 objectief gemeten indicatoren.

Op zoek naar eigen DNA

Sinds de eerste benchmark in 2015 ziet het onderzoeksbureau in veel steden een positieve ontwikkeling. Zo is de leegstand in de meeste centra afgenomen. Vooral door de herinvulling van leegstaande panden met horeca. Tegelijkertijd zien ze dat het winkelaanbod afneemt, veroorzaakt door de nog steeds toenemende aankopen via internet. Waar winkels altijd de grootste publiekstrekker zijn geweest, moeten de centrumgebieden nu op zoek naar andere manieren om publiek te trekken. Op ‘jacht’ naar bezoekers zijn veel centrumgebieden op zoek naar het ‘eigen DNA’ en zetten vol in op beleving.

Gemeenten werken hard aan de kwaliteit van het centrum. In veel centra is de bereikbaarheid verbeterd, de openbare ruimte aantrekkelijker geworden en de leegstand afgenomen. Ook in Roosendaal is hier de afgelopen jaren hard aan gewerkt om ervoor te zorgen de binnenstad aantrekkelijk blijft voor bezoekers aan de binnenstad.

Beleving maakt het verschil

De Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden is gebaseerd op feitelijke data. Het is goed mogelijk dat deze data laat zien dat een centrum goed scoort, maar mensen dit toch ánders beleven. De bereikbaarheid is goed, maar de beleving bij de bezoekers is anders. Bijvoorbeeld omdat op zaterdagmiddag bij de veelgebruikte parkeergarage een wachtrij staat. Of de ruimtelijke kwaliteit scoort op basis van objectieve data goed, maar wordt als matig beleefd vanwege het materiaal van het straatmeubilair. Uiteindelijk gaat het om een combinatie van een goede basis én prettige beleving. Die bepaalt of mensen graag naar een centrum gaan en nog een keer terugkomen.

Samenwerking

Werken aan de vitaliteit van een centrumgebied is een continu proces met veel stakeholders. In dit proces is een goede samenwerking tussen de ‘gouden’ driehoek een eerste vereiste: ondernemers – vastgoedeigenaren – overheid. Daarbij is het van belang om oog te blijven houden voor de wensen van de bezoekers. Monitoring van de waardering en beleving van het centrum en de wensen van de bezoeker, helpt de goede richting te bepalen voor de versterking van de vitaliteit.

Vitaliteitsprofiel

Het vitaliteitsprofiel van de centra geeft de gemeente, ondernemersvereniging, centrummanager en vastgoedeigenaar inzicht in de wijze waarop de centra goed of slecht scoren en op welke aspecten gezamenlijk ingespeeld kan worden om het centrum vitaler te maken. Algemene tendens is dat de grote binnensteden het steeds beter doen, terwijl vooral de middelgrote centrumgebieden het moeilijk hebben.

Documenten