header image
23 september 2019

Tweede Co Design sessie geeft richting aan ontwikkeling binnenstad

Op woensdag 18 september vond de tweede Co Design Sessie plaats in het Oude Raadhuis in Roosendaal. De sessie werd bijgewoond door stakeholders vanuit de gemeente, vastgoed en ondernemers, cultuur en bewoners. In deze tweede sessie werden de oplossingsrichtingen, die tijdens de eerste sessie op 23 mei zijn voorgesteld, uitgewerkt in een actieplan. De resultaten zijn concreet en de partijen gaan de komende maand aan de slag met de realisatie daarvan.

“Gekke ideeën bestaan niet”, aldus wethouder Cees Lok waarbij hij de deelnemers aanmoedigde om vooral buiten de bestaande kaders te denken. Onderscheidend word je pas als je het lef hebt om het net even anders te doen. De ideeën en acties die vandaag zijn besproken geven daar richting aan. Ze zijn uniek en passend bij de identiteit van Roosendaal.

Thema’s

Tijdens deze sessie stonden zes thema’s centraal:

  • Vergroening en klimaatadaptatie
  • Smart Distributie
  • Compacte binnenstad
  • Citymarketing
  • Smart City doorontwikkeling
  • Culturele kansen

Na een pitch, waarin de oplossingsrichting en acties werden gepresenteerd, konden de deelnemers aansluiten bij twee verschillende sessies. De gekozen richting werd, aan de hand van de inbreng van de deelnemers, op deze dag nog scherper en concreter gemaakt.

Plan van aanpak

Hoe maken we de binnenstad van Roosendaal nog aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers? Dat was de centrale vraag. Van een logistieke hub, tot geveltuintjes en groene zones, thematische routes, interactieve zuilen, de toepassing van data tot onderscheidende evenementen. Veel onderwerpen passeerden de revue. Doel was om tijdens deze tweede sessie te komen tot een plan van aanpak. En dat is gelukt. Er ligt nu een gericht actieplan voor bovenstaande thematieken waarbij duidelijk is wie welke rol gaat vervullen. De komende maanden gaan de verantwoordelijken hiermee aan de slag.

Beeldverslag

Deze Co Design sessie is door Gertjan Kleijne van ComicHouse vastgelegd in een beeldverslag. Aan de hand van de tekeningen krijg je een goed beeld van de output van deze sessie. Bekijk het beeldverslag onderaan deze pagina.

Beeldverslag