header image
20 januari 2017

Start planvorming Nieuwe Markt oost

In januari 2017 is de planvorming gestart. Er wordt gekeken hoe de uitvoering kan aansluiten bij de werkzaamheden aan de Centrumring, zodat het gebied tijdens de werkzaamheden optimaal bereikbaar blijft.