header image
6 oktober 2017

Start Living Lab Roosendaal

Op 1 november start het Living Lab Roosendaal (LLR), het platform waarop nieuwe Smart Retail City concepten in de stadsomgeving getest kunnen worden met behulp van sensoren, koppelingen, applicaties en visualisaties. Het LLR is een broedplaats voor ontwikkelaars, kundige hobbyisten en bedrijven die een idee willen ontwikkelen of testen in Roosendaal. Living Lab Roosendaal bevordert efficiëntie, besparingen en milieuwinst.

Uniek aan Living Lab Roosendaal is dat het open en toegankelijk is voor iedereen. Living Lab Roosendaal start op 2 november met een speciale bijeenkomst die concreet laat zien welke stappen er al zijn gemaakt op de Nieuwe Markt. Zo zijn hier al verschillende sensoren in lantarenpalen en prullenbakken die onder andere geluid en de luchtkwaliteit meten of een signaal doorgeven als een vuilnisbak vol is. Tijdens de presentatie wordt deze werking live getoond en uitgelegd.

Wat gaat LLR doen?
– Met de geluidssensoren kan bij een calamiteit het licht van de slimme lantarenpalen veranderen van kleur naar wit voor de sociale veiligheid. Living Lab wil onderzoeken of er een link kan worden gemaakt met de meldkamer van de politie of andere handhavers.
– LLR wil onderzoeken en testen of op basis van de ontvangen data van de geluidssensoren de slimme lantarenpalen met aanpassing van het licht kunnen reageren op de beleving of aanwezigheid van mensen op de Nieuwe Markt.
– Met de sensoren in de prullenbak wil LLR onderzoeken of ophaalroutes afgestemd kunnen worden op de behoefte. Is een prullenbak vol? Dan geeft de sensor een signaal door en wordt de bak geleegd.
– Ook wil LLR de luchtkwaliteit van de binnenstad meten.