header image
17 maart 2021

Stadstuin draagt bij aan vergroening

De gemeente Roosendaal investeert in de vergroening van het gebied tussen het Tongerlohuys, schouwburg De Kring en het Koetshuis; in de Ster van Roosendaal. Deze vergroening draagt bij aan een aantrekkelijke binnenstad. Bovendien speelt Roosendaal zo ook in op het veranderende klimaat. Meer groen voor minder hitte en een betere opvang van regenwater. Samen met medewerkers van De Kring, het Tongerlohuys, de eigenaar van de Koetshuistuin en ALWEL als eigenaar van Mariagaard en het Zinc gebouw, is in maart 2021 een voorlopig ontwerp gemaakt voor Stadstuin De Ster. Bewoners kunnen tot 28 maart 2021 een reactie, opmerkingen en vragen over het ontwerp aan de gemeente doorgeven. Meer informatie

Stadstuin de Ster wordt een aangename, groene plek

Stadstuin De Ster is straks een aangename, groene plek om te vertoeven of doorheen te wandelen. Je loopt er binnen vanuit de Molenstraat en de Nieuwstraat. Er komt een centrale wadi, waarin regenwater wordt opgevangen en vertraagd wordt afgevoerd en vlindervormige paden. De wadi en de paden verbinden de Tongerlotuin en de Koetshuistuin met elkaar. Naast groene borders met bomen en planten zijn in de Stadstuin zitranden opgenomen. Hier kunnen bezoekers even zitten in de zon of kan een basisschool in de buurt een buitenles verzorgen. In de Stadstuin worden beelden uit de collectie van het Tongerlohuys geplaatst en krijgt het kunstwerk de Groenfabriek, dat nu naast De Biggelaar staat, een plek.

Wisselende waterniveaus

Het regenwater van de daken van de panden rond de stadstuin wordt afgevoerd via de wadi. Als er te veel water in de wadi staat is het mogelijk water af te voeren via de gracht rondom het Tongerlohuys. Met een waterniveau in de wadi dat per seizoen anders kan zijn, wordt Stadstuin De Ster een gebied dat in elk seizoen een ander karakter heeft.

Toegang en parkeren

Stadstuin De Ster krijgt een hekwerk en twee toegangspoorten om het gebied in avond en nacht te kunnen afsluiten. Daarmee wordt vandalisme of ongewenst verblijf in de nacht voorkomen. In het ontwerp is rekening gehouden met bestaande toegangen, bevoorrading van De Kring en opstelplaatsen voor de brandweer. Aan de zuidrand van de Stadstuin komen 12 parkeerplaatsen voor openbaar gebruik (waaronder 2 invalideplaatsen). Voor deze parkeerplaatsen geldt het parkeerregime dat van toepassing is in het centrum.

Inspraak in voorlopig ontwerp

Bewoners kunnen tot 28 maart 2021 een reactie, opmerkingen en vragen over het ontwerp aan de gemeente doorgeven. De reacties worden verwerkt in een definitief ontwerp, op basis waarvan de Roosendaalse gemeenteraad wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg.  Na het raadsbesluit zal het werk voor de stadstuin worden aanbesteed, zodat in de zomer van 2021 gestart kan worden met de aanleg van Stadstuin de Ster.

Bekijk het voorlopige ontwerp