header image
9 juli 2020

Samantha van Rooij en Rob de Jong nemen afscheid van de binnenstad

Per 1 april hebben Samantha van Rooij en Rob de Jong de werkzaamheden in de binnenstad overgedragen aan de nieuwe binnenstadsdirectie Ad Dekkers en Saskia Nieuwesteeg. Op woensdag 8 juli 2020 namen ze, tijdens een afscheidsborrel met stakeholders en ondernemers, officieel afscheid van de binnenstad.

In 2015 hebben Samantha van Rooij en Rob de Jong als binnenstadsdirectie het ‘stokje overgenomen’ van Riek Bakker om de visie ‘Roosendaal Gezonde stad’ ten uitvoer te brengen samen met alle betrokken partijen waaronder gemeente, vastgoedpartijen, ondernemers en inwoners. De afgelopen jaren hebben ze invulling gegeven aan de brede aanpak: variërend van het herontwikkelen van bestaand vastgoed: pleinen en particuliere investeringsinitiatieven, adviseren over parkeerbeleid, organiseren van het compacter maken van de binnenstad tot en met concreet invulling geven aan Smart Retail initiatieven om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor de consument.

Alle lopende projecten zijn de afgelopen maanden overgedragen aan de nieuwe binnenstadsdirectie zodat ze hier voortvarend vervolg aan kunnen geven.