header image
10 januari 2023

Roosendaalse aanpak tegen winkelleegstand is succesvol

Het centrum van Roosendaal is dé plek van Nederland waar het afgelopen jaar de meeste lege winkels uit de voorraad zijn gehaald. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Locatus dat vandaag is verschenen. In totaal zijn er 55 panden uit de markt gehaald. Dit waren fysieke winkels, maar dit zijn of worden op korte termijn woningen. Roosendaal staat daarmee, samen met Leeuwarden en Rijswijk, in de top 3 van winkelcentra met de sterkst gedaalde leegstand.

Compacte binnenstad In 2014 heeft de gemeente met het plan ‘Hart voor de binnenstad’ bewust rigoureuze keuzes gemaakt, als reactie op de toename van de leegstand. Onder leiding van stedenbouwkundige prof. Riek Bakker hebben gemeente, pandeigenaren, ondernemers en bewoners een plan gemaakt om de retail en horeca in de binnenstad compacter te maken en ruimte te geven voor herinvulling van leegstaand vastgoed met andere functies. De markt heeft zich sinds die tijd verder ontwikkeld en de gemeente heeft plannen van pandeigenaren en ondernemers voor een levendige binnenstad omarmd.

Ontwikkelingen “Samen met verschillende vastgoedeigenaren is bijvoorbeeld een visie gemaakt voor de Doctor Brabersstraat en dit jaar wordt gestart met de uitvoering hiervan. Dit gebied maakt vanaf dan niet langer deel uit van het kernwinkelgebied. Daarnaast zien we verschillende soorten transformaties. Veelal krijgt een bestaand leegstaand winkelpand een nieuwe functie, maar soms wordt een pand ook gesloopt omdat het niet geschikt is voor de nieuwe functie. Een voorbeeld hiervan is het voormalige V&D-complex dat niet geschikt is om in de huidige vorm te transformeren naar woningen. Het vraagt maatwerk per pand en we kijken hierbij ook altijd naar de architectonische waarde ervan”, aldus wethouder Sanneke Vermeulen.

Aantrekkelijke binnenstad Naast het transformeren van panden is de afgelopen jaren ook geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte, zodat ondernemers zich graag willen vestigen in Roosendaal en bezoekers graag in de binnenstad willen verblijven. Dit alles werpt z’n vruchten af waardoor veel leegstaande panden ook weer gevuld zijn met nieuwe ondernemers. In 2022 heeft Roosendaal 23 nieuwe ondernemers mogen verwelkomen in de compacte binnenstad. Er staan op dit moment nog 39 panden leeg, waarvan 14 panden in de Biggelaar. Hierover zijn we constructief in gesprek met de eigenaar over passende herontwikkeling.

Toekomst Het plan uit 2014 is inmiddels in een volgende fase beland. Voor het kerstreces heeft de gemeenteraad van Roosendaal het ontwikkelplan ‘Rondje Roosendaal’ vastgesteld. Daarmee komt Roosendaal in een volgende fase van de doorontwikkeling van de binnenstad. We gaan nu, samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en partijen zoals de provincie en het Rijk, aan de slag om ook andere gebieden in de binnenstad een impuls te geven. “We bouwen zij-aan-zij aan een toekomstbestendige en prettige binnenstad van Roosendaal”, besluit wethouder Vermeulen.

Bron: Gemeente Roosendaal

't Paviljoen (eerste etage)
Nieuwe Markt 49D
4701AD, Roosendaal