header image
28 mei 2020

Roosendaal in de 1,5 meter economie

De coronamaatregelen worden de komende maanden geleidelijk meer versoepeld. Nu breekt de tijd aan om, op een verantwoord tempo en op een verstandige manier, langzaam weer kleine stappen vooruit te zetten. Maar hoe richten we de anderhalve meter economie zo efficiënt mogelijk in?

Gezonde verstand

Aan het woord wethouder Cees Lok: “Onze binnenstadsdirectie zit met veel partijen aan tafel. Samen met ondernemers, vastgoedbeheerders, winkeliers, horeca en parkeerbeheer worden plannen gemaakt om invulling te geven aan de geldende maatregelen. Waarbij niet altijd duidelijk is wat wel en niet mag. Mogelijke knelpunten worden praktisch aangepakt en opgelost. Wij vertrouwen daarbij op het gezonde verstand en ieders verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het niet verder verspreiden van het coronavirus. Want, als we ons nu verstandig blijven gedragen, kunnen later deze zomer ook andere branches onder voorwaarden weer open”.

Bron: Gemeente Roosendaal

Veilig winkelen

In winkelcentrum Roselaar werden in een vroeg stadium al maatregelen genomen op het gebied van social distancing, hygiëne en routing. Aan het woord Jeroen Verwolf, Business Unit Manager bij Wereldhave, voorzitter van de Vereniging Vastgoedeigenaren en bestuurslid van het binnenstadsbestuur en Linda Kleij, Asset Manager van onder andere winkelcentrum Roselaar.

“Vanaf 11 mei is er een versoepeling van de regels en is het niet meer ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ maar ‘blijf thuis bij klachten’ en ‘vermijd drukte’. We zien dat de bezoekersaantallen sinds die tijd toenemen. Met de opening van de horeca op 1 juni zal deze ontwikkeling naar verwachting verder doorzetten. Hoewel dit voor de ondernemers een positieve ontwikkeling is, is veiligheid een belangrijke aandachtspunt. We moeten met elkaar steeds de juiste balans bepalen tussen stijgende bezoekersaantallen en omzet aan de ene kant en het veilig winkelen met inachtneming van de Covid-19 richtlijnen.

Om dit proces goed te stroomlijnen hebben de gemeente en het binnenstadsbestuur een plan van aanpak ontwikkeld om de binnenstad zo in te richten dat winkelen veilig en hygiënisch kan plaatsvinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan duidelijke communicatie en routing in winkels, de openbare ruimte en parkeergarages op basis van de 1,5 meter afstand. In de Roselaar is een dergelijk plan vrijwel direct uitgerold en dat wordt door het winkelend publiek goed ontvangen”.

Unieke samenwerking in de binnenstad

“Wat Roosendaal uniek maakt ten opzichte van andere binnensteden is de intensieve samenwerking tussen gemeente, vastgoedeigenaren, ondernemers en inwoners. Juist in coronatijd is dit een hele goede basis om gezamenlijk de juiste stappen te zetten en plannen integraal op te pakken. Veel aanpassingen die we nu doen hebben een semi-permanent karakter want voorlopig is de 1,5 meter economie een feit. Daarmee is het een investering voor de langere termijn.” Linda Kleij constateert dat de samenwerking tussen vastgoedeigenaren en ondernemers intensiever is geworden. “Winkeliers hebben de afgelopen periode niet stil gezeten. In tegendeel, ze gingen aan de slag met verschillende nieuwe concepten waaronder private shopping, online bestellen en leveringen aan huis. Alles om de klant zo goed mogelijk te bedienen en zichtbaar te blijven. In de communicatie van de Roselaar en de binnenstad hebben we hier veel aandacht aan gegeven. Juist in deze tijd zijn we er om ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen”.

Compacte binnenstad

Op de langere termijn voorziet Jeroen Verwolf dat de winkels en horecazaken die het voor de coronacrisis al lastig hadden het nog moeilijker gaan krijgen. “Vanuit het binnenstadsbestuur is de ontwikkeling naar een compacte binnenstad enkele jaren geleden al in gang gezet. Dit thema is nu heel actueel. Het voorkomen van leegstand en herbestemming van winkelruimte is essentieel om als binnenstad aantrekkelijk te blijven voor zowel bezoekers als ondernemers die zich hier willen vestigen. “De plannen voor de herontwikkeling van het voormalig V&D-pand en het busstation zijn daar mooie voorbeelden van”.