Van Dregtplein - Roosdregt

Het Van Dregtplein is een woongebied binnen de nieuwe Centrumring en ligt op de hoek van de Laan van Luxemburg en de Doctor van Dregtstraat en heeft de naam Roosdregt gekregen. Op het plein komen 16 nieuwe grondgebonden woningen en aan de Dr. Van Dregtstraat 5 patiowoningen. De verkoop daarvan is inmiddels gestart (www.roosdregt.nl).

De bebouwing van de nieuwe woningen sluit aan bij de woningen die al in 2007 volgens plan zijn gebouwd. De afronding van het project liet door de crisis op zich wachten maar in 2017 is gestart met de nieuwe fase. De bouw van de woningen zal eind 2018 starten, de oplevering is in 2019.

Projectontwikkelaar: Bemog Projektontwikkeling B.V.

Zie ook: Roosdregt, nieuwbouwwoningen in de binnenstad