Van Dregtplein - Roosdregt

De binnenstad is naast een winkelgebied, ook een aantrekkelijk gebied om te wonen. Het Van Dregtplein is een woongebied binnen de nieuwe Centrumring en ligt op de hoek van de Laan van Luxemburg en de Doctor van Dregtstraat en heeft de naam Roosdregt gekregen.

Hier zijn in 2011 twee patiowoningen en 5 stadwoningen gerealiseerd. In maart 2018 is gestart met de bouw van 5 patiowoningen en 16 stadswoningen. Deze woningen worden medio december 2019 opgeleverd.

Daarnaast wordt in 2019 het parkeerterrein opgeknapt, de bestrating vernieuwd en komt er meer groen in het straatbeeld.

Projectontwikkelaar: Bemog Projektontwikkeling B.V.

Zie ook: Roosdregt, nieuwbouwwoningen in de binnenstad