Ster van Roosendaal

De Ster van Roosendaal is het cultuurhart van Roosendaal en is een belangrijke publiekstrekker van de binnenstad. Het gebied bestaat uit meerdere deellocaties die op een aantrekkelijke wijze met elkaar verbonden zijn. Het gebied ligt aan de oostkant van de binnenstad en omvat de Nieuwstraat, het Tongerloplein en Stadstuin de Ster.

• Tongerloplein
Een sterk en goed bereikbaar kunst- en cultuuraanbod is de kracht van de binnenstad. Muziek, dans, kunst en toneel; Roosendaal kent een rijk en gevarieerd cultureel aanbod. In 2016 zijn schouwburg De Kring en museum Tongerlohuys met een glazen corridor met elkaar verbonden. De entree van museum Tongerlohuys is toen verplaatst van de Molenstraat naar de Kerkstraat waardoor een directere verbinding ontstaat met het centrum. Ook is de tuin van het museum opengesteld voor het publiek. Deze transformaties zorgen voor een opwaardering van de gebouwen en omgeving. Het gebied biedt nu een vergroting van de functionaliteit en meer exploitatiemogelijkheden, zo kunnen er meer culturele evenementen en activiteiten plaatsvinden.

• Stadstuin De Ster
De gemeente Roosendaal investeert in de vergroening van het gebied tussen het Tongerlohuys, schouwburg De Kring en het Koetshuis; in de Ster van Roosendaal. Samen met medewerkers van De Kring, het Tongerlohuys, de eigenaar van de Koetshuistuin en ALWEL als eigenaar van Mariagaard en het Zinc gebouw, is in maart 2021 een voorlopig ontwerp gepresenteerd voor Stadstuin De Ster. Nadat het definitieve plan gereed is, wordt dit voorgesteld aan de Roosendaalse gemeenteraad.  Na het raadsbesluit wordt het werk voor de stadstuin aanbesteed, zodat in de zomer van 2021 gestart kan worden met de aanleg. Bekijk het voorlopige ontwerp

• Nieuwstraat
De gemeente Roosendaal en bioscoopondernemer Carlo Lambregts hebben samen invulling gegeven aan de plannen voor een nieuwe bioscoop in de Nieuwstraat. Door de centrale ligging, in het cultuurhart van de binnenstad, is de bioscoop zichtbaarder voor bezoekers. In april 2019 is gestart met de bouw en in augustus 2020 zijn de deuren van de nieuwe bioscoop geopend.