Roselaarplein

Het Roselaarplein omvat het gebied tussen de Nieuwe Markt, de Laan van Brabant, Dokter Braberstraat en het huidige busstation. Het plan is om met diverse ingrepen de winkelrouting, de verblijfskwaliteit en de verkeersafwikkeling te verbeteren. Het Roselaarplein wordt een heel nieuw plein met een woontoren.

De ingrepen die worden voorgesteld zijn:

– verplaatsing ven het busstation
– nieuwe inrichting Roselaarplein
– verbetering westelijke pleinwand door toevoegen nieuwbouw
– herontwikkeling van de Dr. Braberstraat

De bijdrage van de gemeente bestaat uit het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan en de verplaatsing van het busstation.
De betrokken vastgoedeigenaren hebben zich bereid verklaard deze business case op te stellen en uit te voeren en zijn in overleg met de gemeente Roosendaal over de haalbaarheid.

De verplaatsing van het busstation kan plaatsvinden als de Centrumring operationeel is. De verwachting is dat de verbouwing start in 2019.