Roselaarplein en herbestemming oude V&D pand

Het Roselaarplein omvat het gebied tussen de Nieuwe Markt, de Laan van Brabant, Dokter Braberstraat en het huidige busstation. Het plan is om met diverse ingrepen de winkelrouting, de verblijfskwaliteit en de verkeersafwikkeling te verbeteren. Het Roselaarplein ondergaat daarom de komende jaren een metamorfose om daarmee de aantrekkingskracht te vergroten.

De ingrepen die worden voorgesteld zijn:

  • – verplaatsing ven het busstation
  • – nieuwe inrichting Roselaarplein
  • – verbetering westelijke pleinwand door toevoegen nieuwbouw
  • – herontwikkeling van de Dr. Braberstraat
  • – herbestemming oude V&D pand

De bijdrage van de gemeente bestaat uit het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan en de verplaatsing van het busstation.

De betrokken vastgoedeigenaren hebben zich bereid verklaard deze business case op te stellen en uit te voeren en zijn in overleg met de gemeente Roosendaal over de haalbaarheid.