Rondom de Nieuwe Markt

Naast de aanpassing van de Nieuwe Markt, zijn in 2018/2019 ook de aanloopstraten rondom het plein aangepakt. De trottoirs zijn verdwenen waardoor de hele wegdek op één niveau ligt. De aanloopstraten en de Nieuwe Markt vormen nu samen één geheel en daarmee is dit deel van de binnenstad op dezelfde manier aangelegd. Door de herinrichting van dit gebied sluit de centrumring en de entree van de parkeergarage beter aan op de Nieuwe Markt.

Vanaf de Nispensestraat is de ingang van de parkeergarage bekleed met verharding, net zoals de voetpaden langs de in- en uitritten aan weerszijden van de parkeergarage onder de Nieuwe Markt. Door de in- en uitrit gedeeltelijk te overkappen is er ruimte ontstaan voor extra groen en zitelementen. De parkeergarage heeft een aantrekkelijke en duidelijk zichtbare ingang gekregen.

Nieuwe_Markt_parkeergarage_entree_van_boven_artist_impression