Rondom de Nieuwe Markt

De ontwikkeling van het project Rondom de Nieuwe Markt zorgt voor een verbetering van de uitstraling door de uitlopers van de Nieuwe Markt qua uitstraling aan te laten sluiten op de Nieuwe Markt. De Nieuwe Markt Oost maakt hier onderdeel van uit en bestrijkt het gebied aan de oostzijde van ’t Paviljoen. Door de herinrichting van dit gebied sluit de centrumring, de entree van de parkeergarage beter aan op de Nieuwe Markt. Tevens krijgt de parkeergarage een aantrekkelijke en duidelijk zichtbare ingang.

De aanloopstraten van de Nieuwe Markt krijgen nieuwe bestrating. Vanaf de Nispensestraat wordt de ingang van de parkeergarage bekleed met verharding, net zoals de voetpaden langs de in- en uitritten van weerszijden van de parkeergarage onder de Nieuwe Markt. Door de in- en uitrit gedeeltelijk te overkappen ontstaat er ruimte voor extra groen en zitelementen.

Verderop wordt het plein naast de Hema tot aan de Expeditiestraat aangepakt. Het deel tussen de Nieuwe Markt en Raadhuisstraat krijgt ook de nieuwe bestrating. Daar verdwijnen de trottoirs en komt de hele wegdek op één niveau te liggen. Ook Tussen de Markten wordt opnieuw bestraat. Op deze wijze vormen de aanloopstraten van de Nieuwe Markt één geheel met het plein zelf en is dat deel van de binnenstad op dezelfde manier aangelegd.

De werkzaamheden starten in de zomer van 2018 en zijn naar verwachting begin 2019 afgerond.

Nieuwe_Markt_parkeergarage_entree_van_boven_artist_impression