header image
24 januari 2018

Pilot standplaatsen in de binnenstad

Even een crêpe eten bij een foodtruck, een visje happen op straat of een gezellig bloemetje meenemen voor thuis. Binnenkort kan het in de binnenstad! Vanaf begin maart start Roosendaal een pilot met standplaatsen in de binnenstad.

Standplaatsen voor bijvoorbeeld foodtrucks, bloemenstallen, viskramen en ijskarren kunnen het straatbeeld verlevendigen voor de consument. Met deze pilot wil het gemeentebestuur de compacte binnenstad een impuls geven. De werving van de standplaatshouders in inmiddels gestart, de gemeente hoopt dat vooral ondernemers uit Roosendaal de kans benutten om mee te doen aan de pilot. Daarnaast worden ook standplaatshouders van buiten geworven.

Het experiment loopt daarmee van maart tot eind 2018. De Roosendaalse binnenstaddirectie gaat deze pilot coördineren. Er zijn een aantal uitgangspunten voor wat betreft de branche, kwaliteit, uitstraling en aangewezen locaties. Aan het einde van de pilot wordt bekeken of de Roosendaalse binnenstad daadwerkelijk aantrekkelijker is geworden.

Lees meer over de pilot.