header image

Organiseer de compacte binnenstad

In het rapport ‘Roosendaal gezonde stad’ gaf stedenbouwkundige Riek Bakker al een helder advies: maak de binnenstad kleiner en zorg dat het daar gebeurt.’ De gemeente geeft daar met het project ‘Organiseer de compacte binnenstad’ gehoor aan.

Zo is afgesproken dat er binnen de centrumring aangewezen gebieden zijn waar wel horeca en winkels bij gebouwd mogen worden. Ondernemers worden verleid zich te vestigen in de binnenstad. Het moet duidelijk zijn voor ondernemers dat daar hun kansen liggen, bijvoorbeeld als zij willen uitbreiden. Met het plan wil Hart voor de Binnenstad zoveel mogelijk voorkomen dat er buiten de centrumring nieuwe winkels komen. De overtollige winkelmeters buiten het centrum krijgen zoveel mogelijk een andere bestemming.

Om de plannen voor een compacte binnenstad te kunnen realiseren is er een nieuw, flexibel bestemmingsplan gekomen. In dit plan is vastgelegd dat de binnenstad een gemengde bestemming kent: horeca, retail en wonen mogen naast elkaar bestaan aangezien dit een buurt levendig maakt. Hierbij is er extra aandacht voor de ‘aanloopstraten’, overlast moet hier zoveel mogelijk beperkt worden. Deze straten moeten weer aantrekkelijke woongebieden worden.