header image
18 april 2020

Maak kennis met de nieuwe binnenstadsdirectie

Ad Dekkers en Saskia Nieuwesteeg zijn door het binnenstadsbestuur aangesteld als de nieuwe binnenstadsdirectie in Roosendaal. Zij volgen vanaf april 2020 Samantha van Rooij en Rob de Jong op. De nieuwe binnenstadsdirectie gaat invulling geven aan de visie voor de binnenstad zoals die in 2014 door het gemeentebestuur is vastgesteld.

Ad Dekkers en Saskia Nieuwesteeg hebben een brede ervaring binnen de retail en de ontwikkeling van binnensteden. Beide zijn aanjagers die de ingezette koers verder kunnen uitbouwen. Ad zijn roots liggen in de retail en hij heeft veel ervaring in binnensteden onder andere als directeur Bureau Binnenstad in Den Haag en voorzitter van de BIZ Stadscentrum Spijkenisse. Saskia heeft ruime ervaring in het opzetten en begeleiden van strategische samenwerkingen in binnensteden. In Breda werkte zij als strategisch adviseur voor de binnenstad en in Tilburg als manager van twee aanloopstraten naar de binnenstad.

Sinds 2015 geeft de binnenstadsdirectie invulling aan de visie ‘Roosendaal gezonde stad’ van Riek Bakker. De binnenstadsdirectie werkt daarbij nauw samen met de gemeente, vastgoedeigenaren, ondernemers en bewoners. De brede aanpak omvat onder andere de herontwikkeling van bestaand vastgoed, pleinen en openbare ruimten, het verbinden van particuliere investeringsinitiatieven met gemeentelijke projecten, het organiseren en compacter maken van de binnenstad en invulling geven aan Smart Retail initiatieven waaronder het loyaliteitsprogramma ROOS24.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus volgt er, zodra dit kan, nog een uitgebreide kennismaking met de stakeholders in de binnenstad. Saskia en Ad kijken hier naar uit.  Voor meer informatie of een telefonische afspraak stuur een e-mail naar info@binnenstadroosendaal.nl.

 

Maak kennis met de nieuwe binnenstadsdirectie