header image
19 april 2021

Kunst en cultuur belangrijk voor vitaliteit binnensteden’

Hoewel de deuren van schouwburg De Kring in april nog gesloten zijn, wordt er achter de schermen volop gewerkt aan vernieuwende projecten om kunst en cultuur in Roosendaal een prominente plek te geven. Van de Sint Jan, die omgetoverd wordt tot culturele hotspot, Theater op de grens tot een vernieuwend concept om de oorspronkelijke identiteit van Roosendaal terug te brengen in de stad. Jan-Hein Sloesen is het brein achter deze ideeën. In 2020 is hij benoemd als bestuurslid in het binnenstadsbestuur. Daarmee heeft het cultuurcluster inspraak in de binnenstadsorganisatie. Een must, volgens Jan-Hein, want kunst en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van de binnenstad.

Jan-Hein Sloesen is sinds 1 juni 2017 directeur van het cultuurcluster in Roosendaal waarvan schouwburg De Kring samen met het Tongerlohuys en de CultuurCompaan onderdeel uitmaken. Met de benoeming als bestuurslid in het binnenstadsbestuur vertegenwoordigd hij het cultuurcluster. Daarmee is de cirkel rond en zijn alle partijen vertegenwoordigd die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de binnenstad. “Een binnenstad is gebaat bij de levendigheid, verwondering en verbinding die kunst en cultuur te bieden heeft”, zo stelt Jan-Hein. “De relatie tussen de aanwezigheid van cultuur in de stad en de (woon)aantrekkelijkheid van steden is in tal van onderzoeken aangetoond. Toch is de betrokkenheid van kunst, cultuur en creatieven in trajecten als de vitalisering van binnensteden nog niet overal vanzelfsprekend. Ik ben blij dat dit in Roosendaal anders is”.

Sint Jan wordt culturele hotspot

“Als sector kunnen we de verbinding maken, out of the box denken, nieuwe concepten laten landen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke, sociale en economische ontwikkelingen. De ontwikkeling van de Sint Jan als culturele hotspot is daar een mooi voorbeeld van. De gemeente heeft mij een jaar geleden gevraagd om de mogelijkheden voor de Sint Jan op cultureel vlak te onderzoeken. Ik ben daarmee aan de slag gegaan waarbij het idee is om de kerk, als verbinder, op een moderne manier terug te brengen. Belangrijke voorwaarde is dat de aanpassingen tijdelijk en flexibel zijn. De kerk mag niet aangetast worden. We zijn gekomen tot een plan waarbij de Sint Jan een culturele hotspot wordt waar organisaties met een cultureel, sociaal of maatschappelijk doel samenkomen. Er komen vaste huurders maar het is ook mogelijk om een ruimte per dagdeel te huren. S&L Zorg wil hier graag het kunstenaarsatelier huisvesten. Daarnaast kunnen cliënten een belangrijke bijdrage leveren aan de hospitality bijvoorbeeld als portier of cateringmedewerker. Verder krijgt de Sint Jan het eerste delivery restaurant in Nederland waarbij we nauw samenwerken met de lokale horeca. En er komt een eigen stadsbrouwerij waarbij het mogelijk is om met een halffabricaat je eigen bier te brouwen en op de locatie op te drinken. Het plan is positief ontvangen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en wordt de komende maanden gepresenteerd aan de Gemeenteraad. Het streven is om eind 2021 te gaan bouwen zodat het medio oktober 2022 kan worden opgeleverd.”

Hackaton

“Maar we pakken het ook breder op. Zo organiseerden we in december 2020 een Hackaton met een vertegenwoordiging van mensen uit de kunst- en cultuursector. Van architecten, kunstenaars tot vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties, het museum en het evenementenplein. ‘Hoe kijken wij naar de binnenstad?’; deze vraag stond centraal. We hebben in één dag de plussen en minnen benoemd en gekeken hoe we van onze zwakte, onze kracht kunnen maken. Veel ideeën kwamen op tafel met een duidelijke ‘rode draad’. Op basis van deze input is een notitie geschreven waarin we onze ideeën over de identiteit van Roosendaal hebben geformuleerd. Een gezamenlijk plan waaraan iedereen een eigen bijdrage kan leveren. Ons doel is om de oorspronkelijke identiteit van Roosendaal weer terug te brengen in de stad. In steden als Heerlen, waar mijn vader vandaan komt, is dit op succesvolle wijze gerealiseerd en heeft het belangrijke bijdrage geleverd aan de aantrekkingskracht van de binnenstad. Dat kan in Roosendaal ook. Binnenkort ga je hier zeker meer over horen!”

Theater op de grens

Ook het eerste event voor 2021 staat op de planning. Aan het einde van de zomer organiseren we, samen met Drie Maal Plankenkoorts en Citymarketing, voor de tweede keer het festival ‘Theater op de grens’. We pakken dit breder op als in de eerste editie. Een heel weekend staat de hele binnenstad in het teken van theater. Iedereen uit de gehele regio en het grensgebied van Roosendaal is van harte welkom om deze theaterbeleving mee te maken. Het festival is grensoverschrijdend en zorgt ervoor dat niet alleen Roosendalers, maar ook Belgen onze stad bezoeken. Dit festival draagt direct bij aan een positief imago van onze stad.”

Nieuwe mogelijkheden en kansen

De deuren van de schouwburg De Kring, restaurant Over de Tong en het Tongerlohuys zijn het afgelopen jaar beperkt open geweest. “Corona heeft een grote impact gehad op onze organisatie. Het doet pijn als je 31 medewerkers moet laten gaan. Betrokken medewerkers die soms al 25 jaar in dienst waren. Zo’n ontslag komt hard aan. Het restaurant hebben we gesloten. Met een minimale bezetting van 14 medewerkers zetten we nu de schouders eronder. We denken vooral in mogelijkheden vanuit een creatieve scope. Zo hebben we geïnvesteerd in de techniek en het maken van professionele video-opnames. Hierdoor bereiken we nieuwe doelgroepen bijvoorbeeld mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), die niet in de gelegenheid zijn om naar het theater te komen. Daarnaast kunnen leerlingen van 24 scholen op hetzelfde moment naar een voorstelling kijken, dit is echt uniek. Ook verzorgen we steeds vaker Theater op locatie bijvoorbeeld bij zorgorganisaties en sinds kort hebben we studieplekken beschikbaar in de kleine zaal. We hebben er vertrouwen in dat onze bezoekers weer terugkomen zodra we weer open gaan. Mogelijk dat we dan gaan werken met shifts zodat niet iedereen tegelijkertijd binnenkomt en we meer persoonlijke aandacht kunnen geven. Zo hebben we door Corona ook geleerd hoe we bepaalde zaken kunnen optimaliseren.”