header image
8 februari 2021

Invloed van Corona op de ontwikkeling van de binnenstad

Corona heeft invloed op de ontwikkeling van binnensteden. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Maar hoe groot is die invloed, wat gaat er blijvend veranderen en hoe kunnen stakeholders in de binnenstad van Roosendaal hier zo goed mogelijk op inspelen? Aan het woord Ad Dekkers binnenstadsdirecteur in Roosendaal.

“De afgelopen jaren was de retailfunctie in binnensteden al aan het veranderen door onder andere de toename van online aankopen. Veel retailers speelden hier al op in door bijvoorbeeld zelf een webshop in te richten. Het vraagt om anders ondernemen, prioriteiten bijstellen en een keuzes maken. Daarnaast zie je dat binnensteden zich steeds meer ontwikkelen tot een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, de sociale functie wordt belangrijker. Mensen hebben behoefte aan persoonlijk contact en willen onderdeel uitmaken van een gemeenschap. Juist tijdens de lockdown ervaren we dit allemaal.”

Een winkel krijgt steeds meer de functie van showroom

“Van een binnenstad met een monofunctie, gericht op het winkelen, gaan we steeds meer naar een totaalbeleving waarbij ook horeca en cultuur een belangrijk onderdeel uitmaken. Winkels kunnen zich onderscheiden van de online aanbieders met een uniek aanbod. Daarnaast krijgt de winkel meer de functie van showroom of proeflokaal. Hier kun je voelen, ruiken, ervaren en proeven. Iets wat online niet mogelijk is en waar consumenten wel naar op zoek zijn.”

Horeca zorgt voor levendigheid

“De horeca heeft door Corona een enorme klap gehad. Met veel inzet, creativiteit doen ze er alles aan om door deze moeilijk periode heen te komen. Voor sommige horecazaken betekent deze crisis dat ze hun deuren wellicht, noodgedwongen, definitief moeten sluiten. Omdat de functie van de horeca zo belangrijk is en zorgt voor levendigheid in een binnenstad, verwacht ik dat, als de economie weer aantrekt, er weer volop kansen zijn in deze branche. Ik heb er vertrouwen in dat horecazaken weer gaan floreren en op de langere termijn een doorstart kunnen maken of dat starters kansen zien.”

Voorkomen van leegstand

“Ook Vastgoed beweegt mee in een veranderende markt. De vastgoedeigenaren vertrouwden er in het verleden op dat het vastgoed wel werd ingevuld. Ze zien nu dat dit kwetsbaarder is en de waarde onder druk komt te staan. Voor hen is het van belang om in contact te blijven met (potentiële) huurders en ook te kijken hoe ze bestaande winkelruimte wellicht op een andere, aantrekkelijke wijze kunnen invullen. Regie op leegstand is enorm belangrijk om een binnenstad aantrekkelijk te houden.”

De trouwe klant koopt lokaal

Met betrekking tot het consumentengedrag kunnen we op voorhand geen uitspraken doen, dat blijft ongewis. In wat voor een positie komt de consument straks terug? Wat gaat de vraag zijn van consumenten, blijft de behoefte hetzelfde en wat is de invloed van online? In Roosendaal hebben we met het spaarprogramma ROOS24 een grote voorsprong op andere steden. De afgelopen periode hebben we gezien dat het aantal bestedingen met de Roospas stabiel bleef of zelfs toenam. Het spaarprogramma zorgt voor loyale klanten en zij blijven aankopen doen en trouw aan lokale ondernemers. Met de ROOS24 app, die in november 2020 is gelanceerd, is het daarnaast mogelijk om consumenten nog gerichter te benaderen. Dit is een bijzonder waardevolle ontwikkeling en een sterke uitgangspositie voor de Roosendaalse binnenstad.”

Dé plek om elkaar te ontmoeten

“Deze crisis heeft ons doen beseffen hoe belangrijk de binnenstad is. De winkels, horeca, de evenementen, de schouwburg, de splinternieuwe bioscoop, allemaal zaken waar mensen naar verlangen. Maar vooral de levendigheid, het contact en elkaar ontmoeten. Voor veel mensen is het nu een eenzame tijd en ze zijn erg op zichzelf aangewezen. De maatschappelijke en sociale functie van een binnenstad is en blijft enorm belangrijk voor de leefbaarheid.”

Samen sterk

“Mensen zijn veerkrachtig, samen komen we deze moeilijke periode te boven. In Roosendaal werken ondernemers, bewoners, gemeente, vastgoed, cultuur en citymarketing nauw samen. Deze samenwerking is een ‘gouden’ formule om met elkaar flexibel in te spelen op de ontwikkelingen die op ons af gaan komen. Afgelopen jaar hebben we ervaren dat het belangrijk is om ‘kort op de bal te spelen’ en aan de slag te gaan met vraagstukken die nu aan de orde zijn. Lange termijn planningen zijn nu lastiger. De maatschappij is niet maakbaar, we moeten inspelen op de situatie. De binnenstad veranderd structureel door alle ontwikkelingen die op ons af komen. Het is aan ons om hier gezamenlijk en op een succesvolle wijze invulling aan te geven.”