header image
20 juni 2017

Goedkeuring plan Centrumring

In juni 2016 is het plan gepresenteerd. De gemeenteraad keurt het plan goed en stelt geld beschikbaar voor de uitvoer.