header image
27 september 2017

Extra inzet voor een schone binnenstad

De komende tijd zijn inspecteurs van de afdeling Veiligheid, Handhaving en Toezicht regelmatig tijdens de staptijden in de binnenstad te vinden. Burgemeester en wethouders vinden namelijk dat er te veel overlastmeldingen komen tijdens of na afloop van het uitgaan in het centrum van Roosendaal.

De overlastmeldingen hebben onder andere betrekking op afval op straat achterlaten, wildplassen, openbare dronkenschap, te snel rijden en foutief parkeren.

Zwerfafval

Horecaondernemers krijgen deze week een brief met daarin de boodschap het gebied rond hun bedrijf schoon te houden van afval. Daarnaast krijgen de uitbaters van eetgelegenheden bezoek van een gemeentelijk handhaver en de wijkagent om ze dringend te wijzen op de opruimplicht van zwerfafval van hun etenswaren. Samen met de politie, Saver en andere partijen zijn afspraken gemaakt en acties uitgezet. Zo heeft de gemeente tijdelijk extra afvalcontainers geplaatst en wordt er in de weekenden – ook ’s nachts – extra gecontroleerd.

Fijn wonen en uitgaan

‘Een goede balans tussen wonen, winkelen en uitgaan is van groot belang in onze binnenstad. Het gaat om ons imago. Op het moment dat die balans doorslaat en er overlast ontstaat, zetten we extra gemeentelijk toezicht in. Tegen overtreders wordt opgetreden. Naast extra controles, zoeken we ook de komende tijd nadrukkelijk de samenwerking op met de ondernemers en de bewoners’, zo zegt burgemeester Jacques Niederer.