header image
27 januari 2023

Een ambitieuze werkagenda voor 2023

Met gepaste trots kijken we terug op een jaar waarbij we nieuwe bruggen hebben mogen slaan binnen de Roosendaalse binnenstad. Een jaar wat begon met een achterstand, waarin we de strikte coronaregels achter ons mochten laten, maar waarin we meer dan ooit hebben geleerd dat we er moeten zijn voor onze buurman.

Het jaar trapte af met de opening van de stadstuin van Hasselt. Een prachtige project midden in het kloppende hart van Roosendaal. Een ontmoetingsplek waar kunst en cultuur een prominente plaats hebben gekregen. Met duurzaamheid en biodiversiteit een prachtige combinatie voor een mooie inspiratietocht.

De binnenstad van Roosendaal is gezegend met een hoop actieve en betrokken ondernemers. Zij zorgen ervoor dat deze binnenstad verrassend is voor iedereen die er komt. Met hart voor de stad, maar focus voor de Raadhuisstraat, een van de meest karakteristieke straten uit ons centrum, hebben we de vastgoedeigenaren, ondernemers en bewoners aan tafel gebracht. Geënthousiasmeerd om samen deze authentieke straat in functies en kwaliteit  verder te ontwikkelen.

Voor en door de ondernemers hebben we het loyaliteitsprogramma ROOS24 vernieuwd. De ROOSapp is verbeterd en naast het sparen voor punten  voor mooie aanbiedingen van de ROOSondernemers biedt de ROOScadeaukaart een mooie toevoeging aan de Roosendaalse binnenstad. Voor de bezoeker een kaart waarmee ze lokale ondernemers ondersteunen en voor de aangesloten ondernemer een marketing machine die door de collectieve aanpak betaalbaar is.

De ervaring dat we collectief veel verder komen, heeft er toe geleid dat de eigenaren het initiatief genomen hebben om de samenwerking verder te ontwikkelen richting een BIZ (Bedrijven Investering Zone). De eerste stappen zijn gezet en in het komende jaar zal dit project verder handen en voeten krijgen.

Door te blijven werken vanuit onze meerjarenvisie waarin onze rol tussen gemeente, Citymarketing, eigenaren en Collectief Roosendaal goed zichtbaar is, hebben we houvast voor onze werkagenda voor het komende jaar. We blijven flexibel meeveren op de wensen die vanuit actualiteiten groeien, richting de doelen verwoord in de meerjarenvisie.

Dus, het glas is geheven op 2023, waarin we ons met een ambitieuze werkagenda gaan richten op de inwoner, het bedrijfsleven en de bezoeker van onze mooie stad Roosendaal. We gaan er samen weer wat van maken!

't Paviljoen (eerste etage)
Nieuwe Markt 49D
4701AD, Roosendaal