header image
30 november 2017

Column: Innovatie in de binnenstad

Samantha van Rooij is van de binnenstadsdirectie van Hart voor de Binnenstad. ‘De professionaliteit spat van de samenwerking af’, schrijft ze in haar column.

Samantha van Rooij
‘Roosendaal lijkt een schoolvoorbeeld voor de problemen in de middelgrote steden. Of leek? Want er waait een frisse wind. Vastgoedeigenaren, gemeente, horeca, retail, ondernemers en bewoners hebben hun krachten gebundeld om de binnenstad aan te pakken en te verlevendigen. De gemeenteraad heeft daarvoor eerder al een visie aangenomen die als leidraad dient: Hart voor de Binnenstad. De binnenstadsdirectie werkt hard aan de uitvoer van die visie. Het geloof in een goede, mooie en aantrekkelijke binnenstad is er, net zoals de toewijding van alle partijen. En dat is cruciaal voor succes. Samen met de vastgoedeigenaren, ondernemers, gemeente en bewoners zijn we tot een goede opbouwende samenwerking gekomen, daar hebben we veel tijd en energie in gestoken. Het is mooi om te zien hoe alle partijen betrokken zijn en zich in willen zetten!’

Hoe het begon
‘Vanuit de binnenstadsorganisatie worden verschillende projecten in gang gezet en uitgevoerd. Deze bijzondere samenwerking is al in 2013 gestart, doordat Roosendaal vroegtijdig de problemen in de binnenstad heeft onderkend. Onder leiding van de bekende stedenbouwkundige Riek Bakker is er in een participatietraject een visie ontwikkeld voor de Roosendaalse binnenstad voor de komende 20 jaar. Riek heeft het stokje aan ons overgedragen en wij zijn nu stap voor stap de verschillende plannen aan het uitvoeren, samen met alle partijen.’

Innovatie
‘De kunst is om niet alleen te investeren in de fysieke, zichtbare zaken, zoals mooie openbare ruimte en een Centrumring, maar juist ook om te investeren in innovatie. Hoe word je als collectief aantrekkelijker voor de consument? Daar richt het Smart City Retail project zich op.

Met een van de onderdelen die we nu aan het ontwikkelen zijn, het loyalty-programma, willen we de samenwerking tussen de ondernemers verder versterken. Het verzamelen, koppelen en inzetten van data is een belangrijk onderdeel voor de vernieuwing van de binnenstad. En daarmee wordt Roosendaal nog interessanter voor de consument.

Dat klinkt natuurlijk eenvoudiger dan het is. Dit is een traject dat door verschillende partijen wordt ontwikkeld en gefinancierd. Dat maakt het soms ingewikkeld en vraagt om een enorm vertrouwen in de ander. Maar gelukkig staan alle stakeholders open voor elkaar en elkaars ideeën. De professionaliteit spat van deze samenwerking af. Daardoor kunnen we in het volste vertrouwen zo’n spannend traject met elkaar aan!’

Samantha van Rooij
Binnenstadsdirectie Roosendaal