header image
27 mei 2019

Co Design sessie geeft verrassende input

Hoe blijft een middelgrote stad als Roosendaal een trekpleister voor bezoekers? Een plek waar het fijn is om te zijn en waar mensen elkaar ontmoeten? Met deze vraag opende wethouder Cees Lok op donderdag 23 mei 2019 de Co Design sessie waarbij vertegenwoordigers van de gemeente Roosendaal, vastgoedeigenaren en ondernemers aanwezig waren.

“Met de plannen van Riek Bakker heeft Roosendaal vijf jaar geleden een start gemaakt met de invulling van het plan ‘Gezonde binnenstad’. Met de herinrichting van de Nieuwe Markt, de centrumring en het spaarprogramma ROOS24 zijn mooie resultaten bereikt die de aantrekkingskracht van de binnenstad vergroten. Maar het is belangrijk om verder door te pakken zeker met de ontwikkelingen die op ons af komen. Het winkelgedrag van mensen veranderd. Steeds meer aankopen worden online gedaan. Dat zorgt voor een krimp van de retail met name in de middelgrote binnensteden. Door nu in te spelen op deze ontwikkelingen, zorgen we ervoor dat de binnenstad van Roosendaal in de toekomst vitaal blijft”, aldus Samantha van Rooij van de binnenstadsdirectie.

Betrokkenheid van alle partijen

Uniek aan Roosendaal is de organisatiestructuur in de binnenstad waarbij alle belanghebbende partijen aangehaakt zijn. Dat blijkt ook uit de hoge opkomst bij deze Co Design sessie. Door deze organisatiestructuur is er een uitstekend podium om samen te komen tot resultaten. Deze eerste sessie heeft als doel kennis te vergaren, inspiratie op te doen en oplossingsrichtingen te bepalen. In september is er een vervolg waarbij de input verder wordt uitgewerkt tot een concreet actieplan.

Actuele thema’s

Tijdens de Co Design sessie stonden vijf thema’s centraal:

 • Compacte binnenstad
 • Citymarketing
 • Smart City
 • Vergroening & klimaatadaptatie
 • Culturele kansen

Na een inhoudelijk verkenning, gingen de deelnemers aan de slag met deze thema’s. Ideeën werden onderling uitgewisseld om samen te komen tot verschillende oplossingsrichtingen. De sessie sloot af met een presentatie per thema van de verschillende oplossingsrichtingen. Er is een belangrijke basis gelegd voor een verdere uitwerking in september.

Verrassende ideeën

Doel van deze bijeenkomst was vooral om out of the box te denken. Daarbij zijn de volgende voorstellen besproken:

 • De ontwikkeling van een goed bereikbaar distributiecentrum buiten het centrum waar ondernemers gebruik van kunnen maken voor opslag en distributie.
 • Winkelgebieden combineren met woonfunctie om daarmee de binnenstad compacter te maken.
 • Duidelijk signing in de binnenstad waardoor bezoekers beter weten waar ze moeten zijn en verleid worden om een bezoek te brengen aan de binnenstad.
 • Doorontwikkeling van het spaarprogramma ROOS24 door meer diensten in de binnenstad hieraan te koppelen waardoor de Roospas een grotere relevantie krijgt.
 • De ontwikkeling van een app waarin eenvoudig zichtbaar wordt waar je voor wat moet zijn en waar de Roospas aan gekoppeld is. Eén app voor de hele binnenstad.
 • Door middel van data bezoekers aan de stad relevante en specifieke aanbiedingen te doen waardoor ze nog meer voordeel ervaren en traffic op gang komt naar winkels en horecazaken die ze al kennen maar ook de zaken waar ze nog onbekend mee zijn (combinatiebezoek).
 • Events in de binnenstad beter positioneren en op elkaar aan laten sluiten. Duidelijke keuzes maken welke events je wilt blijven doen ook op basis van bezoekersaantallen.
 • Meer groen door middel van geveltuintjes. Het Emile van Loonpark herkenbaar als groenzone positioneren door de entree aantrekkelijker te maken. Het creëren van een kwekerij in de binnenstad.

De reacties van de deelnemers waren zeer positief. “Het is goed om met verschillende partijen over dit soort belangrijke thema’s na te denken. Er ontstaan verrassende nieuwe ideeën. Dat is de kracht, om samen te komen tot een plan waarmee we onze binnenstad toekomstbestendig maken”, zo stelt Martine van Dommele, eigenaar van Rubia.