header image
14 maart 2018

Citymarketing en nieuw beeldmerk Roosendaal

Roosendaal krijgt een nieuw beeldmerk en een citymarketingplan. Hiermee wil de gemeente zorgen dat meer mensen voor Roosendaal kiezen op het gebied van wonen, werk en vrije tijd.

Roosendalers zijn ondernemend, verbindend en betrokken. De mensen in Roosendaal maken de stad. Een stad is van en voor de bewoners en de bedrijven. Mensen moeten er fijn kunnen wonen, geld verdienen, zich kunnen ontspannen en gebruik kunnen maken van goede voorzieningen. Dat is wat citymarketing Roosendaal en haar inwoners moet gaan brengen.

Het college heeft ingestemd met een overkoepelende citymarketingstrategie voor Roosendaal. Tijdens de behandeling van de kadernota door de gemeenteraad in 2016 is de motie ‘Citymarketing: Dit is Roosendaal!’ aangenomen. Deze motie staat aan de wieg van het citymarketingplan dat nu door het college is vastgesteld. Het plan wordt na de verkiezingen van 21 maart voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad.

Maximale bijdrage
Het doel van Citymarketing voor Roosendaal is een maximale bijdrage te leveren aan de economische, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de stad. Het college wil met de inzet van marketing stimuleren dat meer mensen kiezen voor Roosendaal. Hierbij is de aandacht in het bijzonder gericht op bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten binnen de domeinen: Wonen & leven; Genieten & bezoeken en Ondernemen & Werken.

Beeldmerk
Kenmerkend voor Roosendaal is het gebruik van de roos als beeldmerk. Deze is al terug te vinden sinds de dertiende eeuw en komt ook terug in het nieuwe beeldmerk van de stad. De visuele identiteit heeft een modern en onderscheidend uiterlijk, is digitaal toepasbaar, bruikbaar voor de drie domeinen van Roosendaal en bezit een verbindend karakter. Het beeldmerk visualiseert tevens op symbolische wijze de gemeente Roosendaal: de stad en de 5 dorpen.

Organisatie
Het Citymarketing bureau wordt een onafhankelijke stichting. Er is gekozen voor een kleine kernorganisatie van 4 fte, met een zo groot mogelijk netwerk. Want juist daar zit de (stille) kracht van Roosendaal. Het citymarketingbureau zal optimaal gebruik maken van alle aanwezige kwaliteiten en kennis van de aanwezige partners in Roosendaal op het gebied van citymarketing.

Financiƫn
De gemeente heeft het initiatief genomen voor de oprichting van een Citymarketingbureau. Zij wil een van de partners zijn in de citymarketing van Roosendaal. Citymarketing is immers van en door de hele stad. Om echter het bureau en daarmee het beleid direct herkenbaar, eenduidig, consequent en consistent neer te kunnen zetten, neemt de gemeente Roosendaal de financiering in ieder geval de eerste 4 jaar voor 100% voor haar rekening. Na vier jaar zal de financiering samen met partners in de stad moeten worden gedragen.

Vervolg
Na de verkiezingen in maart besluit de raad over het plan citymarketing.

Bron: gemeente Roosendaal