header image
20 maart 2020

Bundelen van krachten gebiedsgerichte aanpak

Tijdens het Voorjaarscongres 2020 van de Retailagenda zetten de bestuurders van de gemeenten Rotterdam, Bodegraven-Reeuwijk, Roosendaal en de Stadsregio Parkstad Limburg samen met de voorzitter van de Retailagenda (Marijke van Hees) hun handtekening onder de samenwerking in de Transformatietafel Gebiedsgerichte Aanpak. Daarmee  bundelen zij hun krachten voor de uitvoering, evaluatie en kennisdeling uit de praktijk.

Het winkellandschap verandert structureel. Enerzijds door de veranderende economie, die steeds meer duurzaam, circulair en digitaal is. Anderzijds door de eisen van de consument. De landelijke trend is dat het aantal winkels de komende jaren zal krimpen met zo’n 30%. Als we niks doen zal dit grote invloed hebben op de leefbaarheid van onze binnensteden, dorpen en kernen. Er is nood aan de man en die noodzaak wordt gevoeld. Daarom slaan de gemeenten de handen ineen om het transformatieproces te versnellen.

Actief inspelen op veranderingen

“We zien het retaillandschap in Nederland in een rap tempo veranderen. Dat heeft een grote impact op hoe binnensteden en dorpen zich ontwikkelen. Het past niet in de Roosendaalse mentaliteit om lijdzaam toe te zien op wat er komen gaat. We willen actief inspelen op deze veranderingen,” aldus Cees Lok, wethouder Economie en Binnenstad van de gemeente Roosendaal. “Onder andere door het ondertekenen van deze Transformatietafel, en de samenwerking met onze partners binnen deze tafel, zetten we een belangrijke stap voorwaarts. We wisselen onderling ervaringen uit, constateren sneller ontwikkelingen en trends, en kunnen van elkaar leren bij het aanpassen van het retail- en binnenstadsbeleid.”

Gezamenlijke aanpak

Met de ondertekening van de partners voor Transformatietafel Gebiedsgerichte aanpak is de eerste stap gezet voor een gezamenlijke aanpak voor het ontwikkelen en implementeren van instrumenten ten behoeve van vraagstukken met betrekking tot winkeltransformatie waaronder een lobby richting Rijk. De ondertekenaars zijn (zie foto):

  • Voorzitter Retailagenda – Marijke van Hees
  • Stadsregio Parkstad Limburg Voorzitter Bestuurscommissie
  • Economie & Toerisme – Martin de Beer
  • Gemeente Rotterdam – Wethouder Barbara Kathmann
  • Gemeente Roosendaal – Wethouder Cees Lok
  • Gemeente Bodegraven-Reeuwijk – Wethouder Inge Nieuwenhuizen

Lees meer over de Transformatietafel Gebiedsgerichte Aanpak

Bron: Ondernemer010
Foto: Ruben Seigers