header image
22 augustus 2017

Blauwalg Emile van Loonpark

In het water van het Emile van Loonpark is blauwalg geconstateerd. Contact met blauwalg kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen, kan dit maag- en darmklachten veroorzaken. Mocht dit toch gebeuren, spoel het water dan zo snel mogelijk af en raadpleeg een arts.

Als het water weer afkoelt, neemt de hoeveelheid blauwalgen af en wordt het water weer helder. Dit kan nog enige tijd in beslag nemen. Vermijd tot die tijd het water in het Emile van Loonpark en let daarbij ook op eventuele honden!

Meer informatie over blauwalg lees je op de website van Waterschap Brabantse Delta.