header image
22 juli 2019

Bewonersplatform maakt zich sterk voor leefbaarheid in Roosendaal

Het centrum van Roosendaal is de ‘huiskamer’ voor bewoners van de gehele gemeente. Bewoners komen naar de binnenstad voor de vele activiteiten en evenementen die hier plaatsvinden. Het Bewonersplatform Centrum (BPC) richt zich daarom niet alleen op de bewoners van het centrum maar ook op inwoners daarbuiten. Het bevorderen van de leefbaarheid staat daarbij centraal. “Ons doel is om partijen samen te brengen, verbondenheid te creëren en nieuwe initiatieven te stimuleren”, zo stellen Marcel de Beer en Joost van der Sommen.

v.l.n.r. Joost van der Sommen en Marcel de Beer van het Bewonersplatform Centrum.

Het Bewonersplatform Centrum (BPC) is in 2002 opgericht op initiatief van de gemeente Roosendaal. Het platform is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente om inzicht te krijgen wat er bij bewoners leeft. In 2017 is er een nieuw bestuur geformeerd bestaande uit de vier bestuursleden Marcel de Beer (voorzitter), Joost van der Sommen, Adrie van Oosterhout en Piet Naalden. Joost van der Sommen is tevens vertegenwoordiger namens BPC in het Binnenstadsbestuur.

We geven bewoners een stem

Het BPC is geen klachtenbureau waar individuele bewoners zich kunnen melden. Hiervoor kunnen zij zich direct wenden tot de gemeente. Het platform maakt zich vooral sterk voor de leefbaarheid in het centrum waarbij ze een regisserende functie hebben. “We zijn betrokken bij de totstandkoming van plannen in het centrum. Op die manier kunnen we vooraf meedenken en bewoners een stem geven in de uitwerking hiervan”, aldus Marcel de Beer.

City Challenge eenzaamheid

Het bestuur heeft afgelopen jaar gekozen om aan de slag te gaan met actuele thema’s waaronder eenzaamheid. Voor het thema eenzaamheid heeft de gemeente Roosendaal in 2018 een City Challenge uitgeschreven om ideeën te verzamelen hoe de eenzaamheid in het centrum te verminderen. Daaruit kwamen 5 winnaars waaronder:

 • Creatieve Collecte Roosendaal
  Collectanten halen in een specifiek gebied vragen op. Mensen met een zelfde vraag of een zelfde aanbod worden aan elkaar gekoppeld.
 • Tafeltje delen
  Tafels bij de horeca krijgen verschillende kleuren, zodat er meer mensen aan een tafel kunnen zitten en er een ontmoetingsplek ontstaat.
 • Join Us
  Begeleiding en coaching van eenzame jongeren.
 • Burenboompje
  Door middel van een kaartje in een boom contact mogelijk maken.
 • Community Gemeente Roosendaal
  Een app die op basis van de locatievoorziening toont welke activiteiten, hulpverzoeken en aanbod er in de buurt van de gebruiker zijn.

Elkaar versterken

Cindy Bogers uit Roosendaal kwam met het idee van Tafeltje delen. Bij veel horecazaken zijn er op een doordeweekse dag genoeg tafeltjes vrij. Door deze tafels een kleur te geven en beschikbaar te maken voor inwoners die bij elkaar kunnen aanschuiven, creëer je een ontmoetingsplek. Voordeel voor de horeca is dat ze hiermee extra inkomsten genereren. Corné Oosterbos is hierbij, als voorzitter van de Roosendaalse afdeling van Horeca Nederland, nauw betrokken. In het najaar start de communicatie. Daarvoor is contact gezocht met Danny Windsant en Khalid Karmoudi van het Roosendaalse bureau 2kwadraat. Marcel de Beer is enthousiast over de aanpak van dit bureau. “Ze spreken de taal van deze jonge doelgroep en weten hoe ze Tafeltje delen op een aantrekkelijke manier kunnen positioneren”.

Centrum tafel

BPC wil een verbindende partij zijn tussen bewoners, gemeente en ondernemers. Daarom organiseren ze maandelijks de Centrum tafel. “Elke 3de donderdag van de maand van 16.00 – 17.00 uur gaan bewoners in gesprek met politie, WijZijn, gemeente, de Wijkzuster en Alwel over onderwerpen die betrekking hebben op wonen, welzijn en zorg. Samen zitten we aan één grote tafel bij Parrotia en komen uiteenlopende onderwerpen aan bod. Hiermee bieden we niet alleen op een laagdrempelige wijze een gelegenheid om met elkaar in contact te komen, maar versterken we ook de burgerkracht door ruimte te bieden voor nieuwe ideeën”.

Verloedering

“Naast eenzaamheid gaan we dit jaar aan de slag met het thema verloedering. We weten dat bewoners zich hier zorgen over maken. Denk daarbij aan de leegstand maar ook aan afval op straat. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de binnenstad leefbaar, aantrekkelijk en veilig is en blijft? Gemeente, vastgoed, ondernemers en bewoners hebben hier allemaal een aandeel in. We willen daarom graag een co-partnership met deze partijen aangaan om dit gezamenlijk op te pakken. Hiervoor is een intentieverklaring opgesteld die op 6 september 2019 tijdens de vergadering van het binnenstadsbestuur wordt toegelicht”, aldus Joost van der Sommen.