Achtergrond Roosendaal gezonde stad

17 augustus 2017

Met Hart voor de Binnenstad werken de gemeente Roosendaal, vastgoedpartijen, ondernemers en bewoners samen om de stad te verbeteren. Door een veranderend en meer online winkelaanbod is er veel leegstand ontstaan. Ook heeft de stad te maken met minder regionale aanloop van bezoekers.

Daarnaast zijn er gebieden in de binnenstad die beter gebruikt kunnen worden om zo de beleving van Roosendaal te verbeteren. Want: ‘een stad is meer dan steen’. Onder die naam heeft het gemeentebestuur de opdracht voor een visie neergelegd bij stedenbouwkundige Riek Bakker. De opdracht geldt voor veertig jaar en vraagt om een omschrijving van acties die genomen moeten worden om de stad weer gezond te maken.

In 2014 heeft het gemeentebestuur de visie ‘Roosendaal gezonde stad’ van Riek Bakker aangenomen. Vanaf 2015 voert de binnenstadsdirectie deze visie ook daadwerkelijk uit met alle betrokken partijen: het binnenstadsbestuur, de gemeente, ondernemers en particuliere initiatiefnemers zoals bewoners.

Hart voor de Binnenstad omvat een brede aanpak met onder meer:

– Herontwikkelen van bestaand vastgoed
– Herontwikkelen van pleinen en openbare ruimten
– Verbinden van particuliere investeringsinitiatieven met gemeentelijke projecten
– Organiseren compacter maken van de binnenstad
– Ontwikkelen parkeerbeleid
– Invulling Smart Retail initiatieven

Meer informatie leest u in onderstaande documenten.

Roosendaal: Gezonde stad (pdf)
Smart City Roosendaal (pdf)